Steun GRATIS

projecten van Leonardoschool Dordrecht

TALENTGIFT

Ondersteunt talentontwikkeling voor (hoog)begaafde kinderen

Lees meer
daisy logo

Over TalentGift

Laat talent groeien

Stichting TalentGift helpt onderwijs en talentontwikkeling voor (hoog)begaafde kinderen in Dordrecht en omgeving mogelijk te maken.

Wij ondersteunen de Leonardoschool in Dordrecht door extra uitdaging op de terreinen kunst en cultuur, techniek en wetenschap te realiseren. In de toekomst zullen wij ook andere projecten steunen.

daisy logo

Projecten

Concrete doelen

Leonardoschool Dordrecht

De Leonardoschool in Dordrecht biedt basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Een kind wordt hoogbegaafd genoemd als het een IQ van minimaal 130 heeft, creatief is in het bedenken van oplossingen en doorzettingsvermogen heeft om een taak te volbrengen. Door gebrek aan erkenning in het reguliere onderwijs lopen deze kinderen vaak vast.

Op de Leonardoschool Dordrecht krijgen hoogbegaafde kinderen een aangepast onderwijsprogramma dat is afgestemd op hun intelligentie en interesse. Zij werken in een uitdagende leeromgeving en kunnen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Daarvoor zijn klassen van gemiddeld 21 kinderen noodzakelijk.

Uitgangspunt is dat hoogbegaafde kinderen op een andere manier leren. Door uit te gaan van het geheel, zien de kinderen waar hun leerproces uiteindelijk toe leidt. Op basis hiervan nemen zij vervolgens de stappen die nodig zijn om dit doel te bereiken.

Het reguliere onderwijsaanbod vormt een belangrijke basis, maar wordt beknopt en versneld aangeboden. Daardoor is er bijvoorbeeld ruimte voor extra vakken als filosofie, schaken, ICT, techniek en vreemde talen (Engels, Spaans). Er wordt gewerkt met een aangepast thematisch curriculum.

Al deze aanpassingen brengen natuurlijk extra kosten met zich mee.

De basisfinanciering van de Leonardoschool vindt plaats vanuit publieke middelen, oftewel de reguliere onderwijsbijdragen van de rijksoverheid. Leonardo-onderwijs wordt nog steeds niet erkend als speciaal onderwijs en ontvangt daarom ook geen hogere rijksbijdrage. De extra kosten voor deze vorm van bijzonder onderwijs kunnen, ondanks een hoge ouderbijdrage, niet zelf gefinancierd worden. Daarom zijn giften van groot belang.

De Leonardoschool steunen kan op veel manieren. Door giften, materiaal, menskracht, expertise of via commissie van online aankopen. Alle steun is welkom en komt direct ten goede aan de hoogbegaafde leerlingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@talentgift.nl

Documenten

Leonardoschool - Flyer
Leonardoschool - Poster

daisy logo

ANBI stichting

Vereiste gegevens ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Onder ander het publiceren van de onderstaande, vereiste gegevens.

Doel

Stichting TalentGift heeft als doel om het onderwijs en de talentontwikkeling voor (hoog)begaafde kinderen in Dordrecht en omgeving te bevorderen en financieel te ondersteunen. Het is een misvatting dat kinderen met meer capaciteiten op school gemakkelijk meekomen. Doordat zij op een andere manier denken, hebben zij juist extra begeleiding en een inspirerende leeromgeving nodig, die hen stimuleert om hun talenten te ontdekken en te verdiepen. Door het werven van (financiële) middelen en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt, dragen wij hieraan bij.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier ouders van hoogbegaafde kinderen, die uit ervaring weten hoe belangrijk passend onderwijs is. Sonja van der Linden is voorzitter, Angela van der Heijden is secretaris, Chantal van Riesen penningmeester en Ernst M. van der Linden algemeen bestuurslid. Het bestuur houdt nauw contact en komt iedere drie maanden bij elkaar. Er is goed contact met de onderwijskundig leider en het team van de Leonardoschool in Dordrecht.

Beloningssystematiek

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De kosten van verwerving van gelden en de beheerskosten van de stichting dienen in redelijke verhoudingen staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording vindt plaats via een jaarrekening.
De eerste jaarrekening is beschikbaar in 2018.

Activiteitenverslag

Het jaar 2017 staat in het teken van de oprichting van Stichting TalentGift, de ANBI-aanvraag, het realiseren van duidelijke communicatie via website en Social Media en het starten met werven van financiële middelen.
Na gesprekken met de onderwijskundig leider van de Leonardoschool Dordrecht werd duidelijk dat er behoefte is aan ondersteuning. De school heeft een toegewijd team en een zorgvuldig uitgewerkt concept, maar soms ontbreken extra middelen om alle plannen te kunnen realiseren. Ons idee om talentontwikkeling te ondersteunen, kreeg verder vorm. Na enkele weken voorbereiding, werd Stichting TalentGift op 15-03- 2017 opgericht. Het beleidsplan werd geschreven, de ANBI-status geregeld en affiliate marketing (SponsorKliks en bol.com) opgezet. Momenteel wordt hard gewerkt aan huisstijl, website content en het realiseren van de eerste projecten.

Beleidsplan

Stichting TalentGift volgt voor haar werkzaamheden het beleidsplan 2017-2018.

Documenten

Beleidsplan 2017-2018 Stichting TalentGift

daisy logo

Steun gratis

Steun talent gratis

Online aankopen via bol.com en SponsorKliks

Als u via deze website bij bol.com, Coolblue of SponsorKliks bestelt, krijgt Stichting TalentGift een percentage van uw aankoopbedrag. Daarmee ondersteunt u de projecten van de Leonardoschool Dordrecht. Dat is gratis, anoniem en heel eenvoudig, namelijk:

  1. Klik op een banner of link op deze website: bol.com , Coolblue of SponsorKliks
  2. Via SponsorKliks: Kies één van de 600+ webwinkels en klik op "Bestel"
  3. Plaats uw bestelling zoals u gewend bent
TIP
Als u al met een bestelling onderweg bent en u pas op het laatste moment aan TalentGift denkt, sluit u dan het venster van de webbrowser en gaat u alsnog via de TalentGift website naar dezelfde online-winkel. Goede kans dat het product nog steeds in uw winkelwagentje staat en u toch gratis talent steunt.

Aangezien het niet om een kortingscode gaat, maar om een unieke code in de link naar de webwinkel op de website van TalentGift, kunt u "Steun gratis" niet aan het einde van uw bestelling regelen.
BELANGRIJK
TalentGift ontvangt meer commissie indien u direct, via deze website, bij bol.com of Coolblue bestelt in plaats van indirect via SponsorKliks.

Steun talent gratis via bol.com

bol.com logo

Totale opbrengsten: EUR 1257,64
Laatst bijgewerkt: 2018-08-31 0:02


Steun talent gratis via Coolblue

coolblue logo

Totale opbrengsten: EUR 962,38
Laatst bijgewerkt: 2018-08-31 0:02


Steun talent gratis via SponsorKliks

SponsorKliks logo

Totale opbrengsten: EUR 1.810,50
Laatst bijgewerkt: 2018-08-31 0:02